“แม่ไม้” กับ “ลูกไม้” มวยไทย

“แม่ไม้” กับ “ลูกไม้” มวยไทย

มวยไทยเป็นเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นการใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธการต่อสู้ได้ทั้งหมด เช่น หมัด ศอก เท้า เข่าและศีรษะ เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ไม่ต้องหาที่ไหนเลยค่ะ แต่ต้องใช้การฝึกฝนเป็นอย่างมากค่ะ ดังนั้นหากต้องการฝึกหัดมวยไทยนั้นต้องใช้ความพยายามและอดทนต่อความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น การฝึกต้องใช้เวลานานอาจจะเริ่มตั้งแต่เด็กที่มีอายุประมาณ 9-10 ปี ต้องเรียนรู้จริยธรรมคุณธรรมสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ให้โมโหหรือโกรธได้อย่างง่ายๆ เพราะเป็นช่องทางที่จะทำให้เสียเปรียบคู่ต่อสู้ได้ง่ายเกิดจากความขาดสติยับยั้งและความสุขุมรอบคอบไม่สามารถใช้ความคิดของตนเองให้เกิดไหวพริบได้ และวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จัก แม่ไม้กับลูกไม้มวยไทย กันค่ะ

“แม่ไม้” กับ “ลูกไม้” มวยไทย

แม่ไม้กับลูกไม้มวยไทย

แม่ไม้กับลูกไม้มวยไทย คือ กระบวนท่าศิลปะป้องกันตัวทั้งรุกและรับที่มีท่าทางที่สวยงามและน่าเกรงขามเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่บรรพบุรุษของคนไทยได้คิดสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด ซึ่งมีวิวัฒนาการมาเป็นพันปีและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน แม่ไม้มวยไทยที่สำคัญในการฝึกอันเป็นพื้นฐานของการใช้ไม้มวยไทย ซึ่งผู้ฝึกจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้เกิดความชำนาญก่อนที่จะมาฝึกลูกมวยไทย ถือว่าทั้งแม่ไม้กับลูกไม้มวยไทยนั้นเป็นการฝึกอย่างละเอียด

“แม่ไม้” กับ “ลูกไม้” มวยไทย

1.แม่ไม้มวยไทย 15 ท่า

 • สลับฟันปลา
 • ปักษาแหวกรัง
 • ชวาซัดหอก
 • อิเหนาแทงกริช
 • ยอเขาพระสุเมรุ
 • ตาเถรคาฝัก
 • มอญยันหลัก
 • ปักลูกทอย
 • จระเข้ฟาดหาง
 • หักงวงไอยรา
 • ปิดหางนาคา
 • วิรุฬหกกลับ
 • ดับชวาลา
 • ขุนยักษ์จับลิง
 • หักคอเอราวัณ
“แม่ไม้” กับ “ลูกไม้” มวยไทย

2.ลูกไม้มวยไทย 15 ท่า

 • เอราวัณเสยงา
 • บาทาลูบพักตร์
 • ขุนยักษ์พานาง
 • พระรามน้าวศร
 • ไกรสรข้ามห้วย
 • กวางเหลียวหลัง
 • หิรัญม้วนแผ่นดิน
 • นาคามุดบาดาล
 • หนุมานถวายแหวน
 • ยวนทอดแห
 • ทะแยค้ำเสา
 • หงส์ปีกหัก
 • สักพวงมาลัย
 • เถรกวาดลาน
 • ฝานลูกบวบ