ยอดมวยไทย สิบโท บัวขาวเลื่อนยศ

ยอดมวยไทย สิบโท บัวขาวเลื่อนยศ !!!

บัวขาว บัญชาเมฆ หรือ ดำดอทคอม นักชก ยอดมวยไทย ที่นอกเหนือจากการสร้างชื่อเสียงให้กับวงการมวยไทยแล้ว เจ้าตัวนั้นยังมีภารกิจที่ต้องรับใช้ชาติและต้องร่วมปฎิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเจ้าตัวนั้นมีตำแหน่งทางทหาร ตำแหน่งรองผู้บังคับหมู่ หมวดบริการ กองร้อยบริการ กองบริการ โรงเรียนการกำลังสำรอง และศูนย์กำลังสำรอง รองผบ.หมู่

มว.บร.ร้อย.บร.กบร.รร.กสร.ศสร. และล่าสุดนั้นได้มีคำสั่งจาก กองทัพบก เฉพาะที่ 904/60 ให้เลื่อนยศนายทหารชั้นประทวน สิบตรีสมบัติ บัญชาเมฆ หรือว่าที่เรารู้จักกันดีในนามของ บัวขาว บัญชาเมฆ ให้ได้รับการเลื่อนยศด้วย

และพันเอก วิพุธ แสงเงินอ่อน รองผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง รองผบ.รร.กสร.ศสร.ได้เป็นผู้ประดับยศ ณโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา โดยยศใหม่ของ บัวขาว บัญชาเมฆ ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นคือ สิบโท หลังจากที่เจ้าตัวเข้ารับราชการทหารโรงเรียนการกำลังสำรอง สังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบก และยังเพิ่งสำเร็จการสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการมาหมาดๆอีกด้วย

นับได้ว่า บัวขาว บัญชาเมฆ นั้นยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆและน้องๆเยาวชนที่มีความใฝ่ฝัน ให้ยึดเอาแบบอย่างการใช้ชีวิตของนักมวยไทยคนนี้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องของความอดทน การฝึกฝน การสู้ชีวิต และกว่าจะมามีชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องผ่านมามากมายหลายสมรภูมิ น้องๆที่มีความใฝ่ฝันควรดู บัวขาวเป็นแบบอย่างที่ดีได้ครับ